Финансови данни за фирмата

Балансите на дружеството, публикувани на интернет страницата си за информация на акционерите за този период в съответствие с разпоредбите на кодифицирана N.2019 / 1920 г. за въпросите, свързани с финансовите отчети на Дружеството, господата. Акционерите могат да се свържат с лицето, в зареждане на счетоводството.