Την εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα οι κ.κ. :

Α) Δημήτριος Ν. Χαριτόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ.

Β) Νικόλαος Δ. Χαριτόπουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ