ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΑΝΕΘ και COVID-19
Στις 11 Μαρτίου 2020, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.
Εμείς ως Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. , ανταποκριθήκαμε εγκαίρως σε αυτή την κρίση, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων στα πλοία της εταιρείας καθώς και των υπαλλήλων στα γραφεία και στα εκδοτήρια εισιτηρίων .
Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των μετακινουμένων με τα πλοία μας και φροντίζουμε με κάθε δυνατό μέσο ώστε να αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού .
Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είναι τα κάτωθι :
1. Περικοπή δρομολογίων στο ελάχιστο δυνατό για την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων από και προς την Θάσο σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-03-2020 .
2. Ακινητοποίηση πλοίων με δυνατότητα άμεσης επαναδρομολόγησης εάν και εφόσον απαιτηθεί , και δρομολόγηση ενός μόνο πλοίου για τον καλύτερο έλεγχο της ιχνηλάτησης περιστατικού , της απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων και ως εκ τούτου την καλύτερη ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος .
3. Συνεχή , ανά δρομολόγιο , απολύμανση κοινόχρηστων χώρων επί του πλοίου από μέλη του πληρώματος τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας .
4. Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους κοινόχρηστους χώρους (αντισηπτικά υγρά , ιατρικές μάσκες , γάντια μιας χρήσης , χαρτί μιας χρήσης) και παροχή οδηγιών για το ορθό πλύσιμο των χεριών . Οι εργαζόμενοι της εταιρείας φορούν απαραιτήτως γάντια μιας χρήσης και μάσκες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
5. Ανάρτηση αναλυτικών οδηγιών καθώς και προφορική ενημέρωση από μέλη του πληρώματος για την προστασία των επιβατών , της τήρησης των αποστάσεων και γενικότερα των κανόνων υγιεινής που προσβλέπουν στον περιορισμό του covid-19 .
6. Ολική απολύμανση του πλοίου που εκτελεί δρομολόγια σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργείο .
7. Ανταλλαγή εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων με απομακρυσμένη εργασία .
8. Συνεχή ενημέρωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του covid-19 και τήρηση αυτών .
Η Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. ως εταιρεία στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών , έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού , ιδίως σε φάρμακα, τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα από και προς την Θάσο καθώς και σε μετακινήσεις διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (νευροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.α.) .
Η Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. συμμετέχει στην επιφυλακή πλοίου κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες για την διακομιδή έκτακτων περιστατικών μέσω του ΕΚΑΒ ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του Νησιού .
Επομένως, πρέπει να παραμείνει λειτουργική προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική ευθύνη και να διασφαλίσει ότι η ροή των αγαθών και η μετακίνηση του κόσμου θα συνεχιστεί αδιάλειπτα . Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες μας έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία, θα συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας για το κοινό καλό, διατηρώντας ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια όλων .

ΘΑΣΟΣ 22 Απριλίου 2020 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ