ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

1974 - 2017: Kuruluş tarihinden günümüze

Taşöz Denizcilik Anomim Şirketi, 1974 yılında Taşözlü hissedarları tarafından kuruldu. Şirketin kuruluş amacı, adanın ulaşım ihtiyacının yeterli ve ada sakinlerinin çıkarlarına uygun bir şekilde karşılanmasıydı. Kuruluşundan bu yana şirket toplam 10 geminin yapımını, sahipliğini ve işletmeciliğini yapmıştır. Günümüzde <THASSOS Ι> ve <THASSOS ΙΙ> adlı iki girişli, açık tipte ve <THASSOS III> ve Agios Panteleimon adlı kapalı tipte üç roro Yolcu-Araç Taşıma Gemilerine sahiptir.

Şirketin, çoğunluğu Taşözlü olan ve gemilerde denizci veya idari hizmetlerde büro çalışanı olarak hizmet sunan 50’den fazla çalışanı vardır.

A.N.E.T.H. şirketinin kurucularından olan ve uzun yıllardan beri yönetim kurulu başkanlığını yürüten rahmetli Nikolaos D. Haritopoulos’a özel bir atıfta bulunmak gerekir. Kendisi, kurulduğu günden bu yana adanın ekonomik açıdan gelişmesinde önemli katkı sağlayan Denizcilik Şirketinin Taşözlüler tarafından kurulmasına öncülük etmiştir.