Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση (κατεβάστε εδώ)

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download)