Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Θάσου Α.Ε. ( Α.Ν.Ε.Θ. ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των πλοίων της, στις τοπικές πορθμειακές γραμμές

Θάσου-Κεραμωτής και Πρίνου - Καβάλας, θα εκτελεστούν κανονικά καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα του μηνός Σεπτεμβρίου χωρίς διακοπή από οποιαδήποτε αιτία.

Θάσος 17-9-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο