Δύο μήνες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος , και παρά την καθολική υποστήριξή του από τους τοπικούς φορείς , συνεχίζεται μέχρι σήμερα η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού,  επειδή οι  Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας  δεν έχουν εγκρίνει μέχρι σήμερα την αναγκαία  διόρθωση   των δρομολογίων στην απογευματινή ζώνη  της γραμμής Θάσου-Κεραμωτής .
      Οι προβαλλόμενοι  λόγοι  περί μη συμφωνίας  της εταιρείας του κ. Φιλιάγκου  ή περί  ανατροπής της αναλογικότητας  στην κατανομή των δρομολογίων ανά πλοίο με την προσθήκη ενός επιπλέον δρομολογίου ΔΕΝ αφορούν το επιβατικό κοινό.  
          Η επικαλούμενη από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας , τήρηση της αναλογικότητας  στην  κατανομή των δρομολογίων ανά πλοίο,  παραβιάζεται κατ΄ εξακολούθηση   επιτρέποντας  στον κ.   Φιλιάγκο  να εκτελεί δρομολόγια που αναλογούν σε δύο πλοία ενώ διαθέτει μόνο ένα  και το δεύτερο «απουσιάζει και  αναμένεται» εδώ και επτά μήνες .
       Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας  έπρεπε μέχρι σήμερα ,  ως έχουν υποχρέωση,  να  έχουν βρεί  λύση με ΜΟΝΟ  γνώμονα την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού , του  εμπορικού κόσμου και της τουριστικής κίνησης του νησιού . 
     Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Θάσου Α.Ε.   δέχεται καθημερινά τα δίκαια παράπονα  του συμπολιτών μας  και έχει προ πολλού δηλώσει  την ετοιμότητά της  να ανταποκριθεί  είτε στην προσθήκη ενός επιπλέον δρομολογίου είτε στην διεύρυνση  του ωραρίου  των απογευματινών δρομολογίων .
    Η ευθύνη  της συνέχισης  της ταλαιπωρίας  του επιβατικού κοινού δεν βαρύνει  την  Α.Ν.Ε.Θ.
 
                                                                                                                                                                                                                                            Θάσος  17-5-2017
                                                                                                                                                                                                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο