Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας πριν την επιβίβαση 

(Σελίδα 1/2 κατεβάστε εδώ

(Σελίδα 2/2 κατεβάστε εδώ

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download page 1)

Pre-boarding health declaration questionnaire (Download page 2 )