ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016, στα σαλόνια του νέου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου της εταιρεία "ΘΑΣΟΣ I" η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ικανοποιητική προσέλευση των μετόχων αφού παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γ.Σ. έλαβε παμψηφεί και ομοφώνως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ - ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20 - ΓΕΜΗ 121779630000

Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτής, με την από 16 Μαΐου 2016 απόφασή του, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ , στα σαλόνια του Ο/Γ - Ε/Γ πλοίου << ΘΑΣΟΣ Ι >>, το οποίο θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμένα της Θάσου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

Τον Μάϊο του 2015 αποκτήθηκε από την εταιρεία και εντάχθηκε στο στόλο της το Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» , Ν.Π. 10553.