ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Thassos I

THASOS Ι Avrupa Birliğine ait 3051/95 sayılı yönetmelikle düzenlenen ve 179/98 sayılı yönetmelikle ek yapılan açık veya kapalı tipteki Yolcu-Araç Taşıma Gemilerinin güvenli işletilmesine dair, Denizde İnsan Hayatının Güvenliğine ilişkin 1974 tarihli Uluslararası Anlaşmanın hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğine dair sertifikaya sahiptir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tayin edilmiş olan Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi (ISM CODE) Kurallarını uygulamaktadır.

gemisinin teknik özellikleri "THASOS I"

⛴Açık Tip   ⛴ Kayıt Numarası 11657    ⛴ IMO Numarası 8742692   ⛴ SVA 2081 işareti

⛴ L.O.A. 97,85 m   ⛴Yunan Bandıralı   ⛴ Genişlik 16,00 m   ⛴ Derinlik 2,50 m

⛴ K.O.X. 994,55   ⛴ K.K.X. 634,64   ⛴ Yolcular 806   ⛴ Otomobiller 195

⛴ Ana Motor 4 CATERPILLAR 3412E

Thassos ΙI

THASOS ΙI Avrupa Birliğine ait 3051/95 sayılı yönetmelikle düzenlenen ve 179/98 sayılı yönetmelikle ek yapılan açık veya kapalı tipteki Yolcu-Araç Taşıma Gemilerinin güvenli işletilmesine dair, Denizde İnsan Hayatının Güvenliğine ilişkin 1974 tarihli Uluslararası Anlaşmanın hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğine dair sertifikaya sahiptir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tayin edilmiş olan Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi (ISM CODE) Kurallarını uygulamaktadır.

gemisinin teknik özellikleri "THASOS II"

⛴ Açık Tip   ⛴ Kayıt Numarası 11836    ⛴IMO Numarası 9636709   ⛴SVA 3807 işareti

⛴ L.O.A. 107,03 m   ⛴Yunan Bandıralı   ⛴Genişlik18,08 m   ⛴ Derinlik 2,40 m

⛴ K.O.X. 1.104,53   ⛴ K.K.X. 689,08   ⛴ Yolcular 840   ⛴ Otomobiller 205

⛴ Ana Motor 4 GUASCOR

Thassos ΙΙI

THASOS ΙII Avrupa Birliğine ait 3051/95 sayılı yönetmelikle düzenlenen ve 179/98 sayılı yönetmelikle ek yapılan açık veya kapalı tipteki Yolcu-Araç Taşıma Gemilerinin güvenli işletilmesine dair, Denizde İnsan Hayatının Güvenliğine ilişkin 1974 tarihli Uluslararası Anlaşmanın hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğine dair sertifikaya sahiptir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tayin edilmiş olan Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi (ISM CODE) Kurallarını uygulamaktadır.

gemisinin teknik özellikleri "THASOS III"

⛴ Açık Tip   ⛴ Kayıt Numarası 11589    ⛴ IMO Numarası 8734413   ⛴ SVA 2112 işareti

⛴ L.O.A. 100,00 m m   ⛴Yunan Bandıralı   ⛴ Genişlik 18,08 m   ⛴ Derinlik 2,40 m

⛴ K.O.X. 995,92   ⛴ K.K.X. 638,68   ⛴ Yolcular 860   ⛴ Otomobiller 195

⛴ Ana Motor 4 CATERPILAR 3412 Ε

«AGIOS PANTELEIMON»

AGIOS PANTELEIMON Avrupa Birliğine ait 3051/95 sayılı yönetmelikle düzenlenen ve 179/98 sayılı yönetmelikle ek yapılan açık veya kapalı tipteki Yolcu-Araç Taşıma Gemilerinin güvenli işletilmesine dair, Denizde İnsan Hayatının Güvenliğine ilişkin 1974 tarihli Uluslararası Anlaşmanın hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğine dair sertifikaya sahiptir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tayin edilmiş olan Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi (ISM CODE) Kurallarını uygulamaktadır.

gemisinin teknik özellikleri «AGIOS PANTELEIMON»"

⛴ Açık Tip    ⛴ Kayıt Numarası 10553    ⛴ IMO Numarası 8968961   ⛴ SΧ 7669 işareti

⛴ L.O.A. 57,75 m   ⛴ Yunan Bandıralı   ⛴ Genişlik 14,20 m   ⛴ Derinlik 2,50 m

⛴ K.O.X. 497,53   ⛴ K.K.X. 169,76   ⛴ Yolcular 490   ⛴ Otomobiller 65

⛴ Ana Motor 2 CATERPILLAR 3412