ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Tacoc I

Фериботът „ТACOC I“ е сертифициран плавателен съд който прилага изискванията на разпоредбите на изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., и Регламент 3051//95 на ЕС за безопасно управление на открити и закрити плавателни съдове за превоз на пътници и МПС, допълнен от наредба 179/98. Той спазва разпоредбите на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби (ISM CODE) на Международната морска организация (IMO). Технически характеристики на плавателния съд „ТACOC I“.

Technical characteristics of the ship "TACOC I"

⛴ Открит тип    ⛴ Рег. № 11657    ⛴ IMO № 8742692   ⛴ Опознавателен знак 2081

⛴ L.O.A. 97,85 m   ⛴ Гръцки флаг   ⛴ Ширина 16,00 m   ⛴ Дълбочина 2,50 m

⛴ K.O.X. 994,55   ⛴ K.K.X. 634,64   ⛴ Пътници 806   ⛴ МПС 195

⛴ Основен двигател 4 CATERPILLAR 3412E

Tacoc ΙI

Фериботът „ТACOC ΙI“ е сертифициран плавателен съд, който прилага изискванията на разпоредбите на изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., и Регламент 3051//95 на ЕС за безопасно управление на открити и закрити плавателни съдове за превоз на пътници и МПС, допълнен от наредба 179/98. Той спазва разпоредбите на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби (ISM CODE) на Международната морска организация (IMO).

Технически характеристики на плавателния съд „ТACOC II“

⛴ Открит тип    ⛴ Рег. № 11836    ⛴ IMO № 9636709   ⛴ Опознавателен знак SVA 3807

⛴ L.O.A. 107,03 m   ⛴ Гръцки флаг   ⛴ Ширина 18,08 m   ⛴ Дълбочина 2,40 m

⛴ K.O.X. 1.104,53   ⛴ K.K.X. 689,08   ⛴Пътници 840   ⛴ МПС 205

⛴ Основен двигател 4 GUASCOR

Tacoc ΙΙI

TФериботът „ТACOC IΙI“ е сертифициран плавателен съд, който прилага изискванията на разпоредбите на изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., и Регламент 3051//95 на ЕС за безопасно управление на открити и закрити плавателни съдове за превоз на пътници и МПС, допълнен от наредба 179/98. Той спазва разпоредбите на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби (ISM CODE) на Международната морска организация (IMO).

Technical characteristics of the ship "TACOC III"

⛴Открит тип   ⛴ Рег. № 11589    ⛴ IMO № 8734413   ⛴ Опознавателен знак 2112

⛴ L.O.A. 100,00 m m   ⛴ Гръцки флаг    ⛴ Ширина 18,08 m   ⛴ Дълбочина 2,40 m

⛴ K.O.X. 995,92   ⛴ K.K.X. 638,68   ⛴ Пътници 860   ⛴МПС195

⛴ Основен двигател 4 CATERPILAR 3412 Ε

«AGIOS PANTELEIMON»

Фериботът „AGIOS PANTELEIMON“ е сертифициран плавателен съд, който прилага изискванията на разпоредбите на изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., и Регламент 3051//95 на ЕС за безопасно управление на открити и закрити плавателни съдове за превоз на пътници и МПС, допълнен от наредба 179/98. Той спазва разпоредбите на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби (ISM CODE) на Международната морска организация (IMO).

Technical characteristics of the ship"«AGIOS PANTELEIMON»"

⛴ Открит тип    ⛴ Рег. № 10553    ⛴ IMO № 8968961   ⛴ Опознавателен знак SΧ 7669

⛴ L.O.A. 57,75 m   ⛴Гръцки флаг   ⛴ Ширина 14,20 m   ⛴ Дълбочина 2,50 m

⛴ K.O.X. 497,53   ⛴ K.K.X. 169,76   ⛴ Пътници 490   ⛴ МПС 65

⛴ Основен двигател 2 CATERPILLAR 3412