ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

1974 - 2017: FOd osnivanja do danas

Pomorsko Preduzeće Tasosa A.D.su 1974. godine osnovali akcionari, većinom stanovnici Tasosa. Osnivanje je imalo za cilj najbolje moguće usluživanje ostrva, kad je reč o potrebama ostrva za morskim prevozom, na efikasan način i u korist stanovnika ostrva. Od osnivanja do sad preduzeće je izgradilo, steklo i iskoristilo ukupno deset brodova. Danas raspolaže sa tri skoro novosagrađena broda, putničko-teretna broda (ro-ro trajekta) otvorenog tipa <THASSOS I> i <THASSOS II> i jednim putničko-teretnim trajektom zatvorenog tipa <THASSOS VI>.

Preduzeće zapošljava preko pedeset radnika, uglavnom stanovnike Tasosa, koji rade na brodovima kao pomorci ili kao službenici u administrativnim službama.

Treba posebno spomenuti osnivače ANETH, a naročito dugogodišnjeg predsednika pokojnog Nikolaosa D. Charitopoulosa, koji je odigrao ključnu ulogu u tome da stanovnici Tasosa steknu svoje pomorsko preduzeće koje od tada do danas značajno doprinosi ekonomskom razvoju ostrva.