ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Thassos I

ima sertifikat, ispunjava i primenjuje zahteve iz odredbi Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskog života na moru iz 1974, kao što je modifikovano i regulative EZ 3051/95 o Sigurnom upravljanju putničko-teretnih brodova otvorenog i zatvorenog tipa (ro-ro trajekti), kao što je dopunjeno regulativom 179/98. Primenjuje Kodeks o Sigurnom upravljanju (ISM CODE) Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO).

Tehničke karakteristike broda "THASSOS I"

⛴ Otvorenog tipa    ⛴ Reg. Br. 11657    ⛴ IMO Br. 8742692   ⛴ Pozivni znak SVA 2081

⛴ L.O.A. 97,85 m   ⛴ Grčka zastava   ⛴ Širina 16,00 m   ⛴ Dubina 2,50 m

⛴ K.O.X. 994,55   ⛴ K.K.X. 634,64   ⛴ Putnici 806   ⛴ Automobili 195

⛴ Glavni motor 4 CATERPILLAR 3412E

Thassos ΙI

THASOS ΙI ima sertifikat, ispunjava i primenjuje zahteve iz odredbi Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskog života na moru iz 1974, kao što je modifikovano i regulative EZ 3051/95 o Sigurnom upravljanju putničko-teretnih brodova otvorenog i zatvorenog tipa (ro-ro trajekti), kao što je dopunjeno regulativom 179/98. Primenjuje Kodeks o Sigurnom upravljanju (ISM CODE) Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO).

Tehničke karakteristike broda "THASOS II"

⛴ Otvorenog tipa    ⛴ Reg. Br. 11836    ⛴ IMO Br. 9636709   ⛴ Pozivni znak SVA 3807

⛴ L.O.A. 107,03 m   ⛴ Grčka zastava   ⛴ Širina 18,08 m   ⛴ Dubina 2,40 m

⛴ K.O.X. 1.104,53   ⛴ K.K.X. 689,08   ⛴Putnici 840   ⛴ Automobili 205

⛴ Glavni motor 4 GUASCOR

Thassos ΙΙI

THASOS ΙII ima sertifikat, ispunjava i primenjuje zahteve iz odredbi Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskog života na moru iz 1974, kao što je modifikovano i regulative EZ 3051/95 o Sigurnom upravljanju putničko-teretnih brodova otvorenog i zatvorenog tipa (ro-ro trajekti), kao što je dopunjeno regulativom 179/98. Primenjuje Kodeks o Sigurnom upravljanju (ISM CODE) Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO).

Tehničke karakteristike broda "THASOS III"

⛴Otvorenog tipa   ⛴ Reg. Br. 11589    ⛴ IMO Br. 8734413   ⛴ Pozivni znak SVA 2112

⛴ L.O.A. 100,00 m m   ⛴ Grčka zastava    ⛴ Širina 18,08 m   ⛴ Dubina 2,40 m

⛴ K.O.X. 995,92   ⛴ K.K.X. 638,68   ⛴ Putnici 860   ⛴ Automobili 195

⛴ Glavni motor 4 CATERPILAR 3412 Ε

«AGIOS PANTELEIMON»

AGIOS PANTELEIMON ima sertifikat, ispunjava i primenjuje zahteve iz odredbi Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskog života na moru iz 1974, kao što je modifikovano i regulative EZ 3051/95 o Sigurnom upravljanju putničko-teretnih brodova otvorenog i zatvorenog tipa (ro-ro trajekti), kao što je dopunjeno regulativom 179/98. Primenjuje Kodeks o Sigurnom upravljanju (ISM CODE) Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO).

Tehničke karakteristike broda «AGIOS PANTELEIMON»

⛴ Otvorenog tipa    ⛴ Reg. Br 10553    ⛴ IMO Br. 8968961   ⛴ Pozivni znak SΧ 7669

⛴ L.O.A. 57,75 m   ⛴ Grčka zastava   ⛴Širina 14,20 m   ⛴ Dubina 2,50 m

⛴ K.O.X. 497,53   ⛴ K.K.X. 169,76   ⛴ Putnici 490   ⛴ Automobili 65

⛴ Glavni motor 2 CATERPILLAR 3412