ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

1974 - 2017: De la înfiinţare pâna astăzi

Compania Maritimă Anonimă Thassos a fost fondată în anul 1974 de către acţionari în principal din Thassos. Fundarea sa avut ca scop o mai bună deservire a nevoilor de transport maritim a insulei, într-o manieră suficientă şi în beneficiul locuitorilor din insulă. De la înfiinţarea sa şi până astăzi compania a construit, achiziţionat şi exploatat în total zece nave. În prezent posedă trei nave feribot noi: navele tip ro-ro deschise: <THASSOS I> şi <THASSOS II> precum şi nava tip ro-ro închisă <THASSOS VI> .

Compania are mai mult de cincizeci de angajaţi care sunt în principal din Thassos şi care operează în calitate de marinari ai flotei sau ca funcţionari in serviciile administrative .

O menţiune specială trebuie să fie făcută în ceea ce-i priveşte pe fondatorii A.N.E.TH. şi în special pe preşedintele de lungă durată al acesteia, regretatul Nikolaos D. Haritopoulos, cel ce a avut un rol fundamental în dobândirea de către locuitorii insulei Thassos a propriei Companii Maritime care, de atunci şi până în prezent, contribuie în mod deciziv la dezvoltarea economică a insulei. .