ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Capitalul social al Companiei este de unsprezece milioane opt sute douăzeci şi şapte de mii cinci sute patruzeci şi cinci euro (11.827.545,00), împărţit in trei milioane nouă sute patruzeci şi două de mii cinci sute cincisprezece (3.942.515,00) acţiuni înregistrate cu valoare nominală de trei (3,00) euro fiecare. Acţiunile companiei sunt înregistrate şi indivizibile.

În cazul majorării capitalului social care nu se realizează prin aport în natură sau emisiune de obligaţiuni cu drept de convertire în acţiuni, se acordă acţionarilor la data emiterii dreptul de preferinţă în totalitate asupra întregului nou capital sau a împrumutului obligatar, în funcţie de participarea acestora la capitalul social existent.