ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Thassos I

THASSOS I este certificată în sensul îndeplinirii şi aplicării prevederilor Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare modificată şi a Regulamentului CE 3051//95 privind managementul siguranţei navelor feribot de pasageri tip ro-ro dechise şi închise şi suplimentat prin Regulamentul 179/98. Aceasta pune în aplicare Codul Internaţional de Management al Siguranţei (ISM CODE) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

Caracteristici tehnice ale navei “THASSOS I"

⛴ Tip “Deschis”   ⛴ Nr. Înreg. 11657    ⛴ IMO Nr. 8742692   ⛴ Număr distinctiv SVA 2081

⛴ L.O.A. 97,85 m   ⛴ Pavilion elen   ⛴ Lăţime 16,00 m   ⛴Adâncime 2,50 m

⛴ K.O.X. 994,55   ⛴ K.K.X. 634,64   ⛴Pasageri 806   ⛴Automobile 195

⛴ Motor principal 4 CATERPILLAR 3412E

Thassos ΙI

THASSOS II este certificată în sensul îndeplinirii şi aplicării prevederilor Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare modificată şi a Regulamentului CE 3051//95 privind managementul siguranţei navelor feribot de pasageri tip ro-ro dechise şi închise şi suplimentat prin Regulamentul 179/98. Aceasta pune în aplicare Codul Internaţional de Management al Siguranţei (ISM CODE) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

Caracteristici tehnice ale navei “THASSOS II”

⛴ Tip “Deschis”   ⛴ Nr. Inreg. 11836    ⛴ IMO Nr. 9636709   ⛴ Număr distinctiv SVA 3807

⛴ L.O.A. 107,03 m   ⛴Pavilion elen   ⛴ Lăţime 18,08 m   ⛴ Adâncime 2,40 m

⛴ K.O.X. 1.104,53   ⛴ K.K.X. 689,08   ⛴ Pasageri 840   ⛴ Automobile 205

⛴ Motor principal 4 GUASCOR

Thassos ΙΙI

THASOS ΙII este certificată în sensul îndeplinirii şi aplicării prevederilor Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare modificată şi a Regulamentului CE 3051//95 privind managementul siguranţei navelor feribot de pasageri tip ro-ro dechise şi închise şi suplimentat prin Regulamentul 179/98. Aceasta pune în aplicare Codul Internaţional de Management al Siguranţei (ISM CODE) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

Caracteristici tehnice ale navei “THASSOS II”

⛴Tip “Deschis”   ⛴ Reg. No 11589    ⛴ IMO Nr. 8734413   ⛴Număr distinctiv SVA 2112

⛴ L.O.A. 100,00 m m   ⛴Pavilion elen   ⛴ Lăţime18,08 m   ⛴ Adâncime 2,40 m

⛴ K.O.X. 995,92   ⛴ K.K.X. 638,68   ⛴Pasageri 860   ⛴Automobile 195

⛴ Motor principal 4 CATERPILAR 3412 Ε

«AGIOS PANTELEIMON»

AGIOS PANTELEIMON este certificată în sensul îndeplinirii şi aplicării prevederilor Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare modificată şi a Regulamentului CE 3051//95 privind managementul siguranţei navelor feribot de pasageri tip ro-ro dechise şi închise şi suplimentat prin Regulamentul 179/98. Aceasta pune în aplicare Codul Internaţional de Management al Siguranţei (ISM CODE) al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO).

Caracteristici tehnice ale navei"«AGIOS PANTELEIMON»"

⛴ Tip “Deschis”    ⛴ Nr. Înreg. 10553    ⛴MO Nr. 8968961   ⛴ Număr distinctiv SΧ 7669

⛴ L.O.A. 57,75 m   ⛴ Pavilion elen   ⛴ Lăţime 14,20 m   ⛴Adâncime 2,50 m

⛴ K.O.X. 497,53   ⛴ K.K.X. 169,76   ⛴ Pasageri 490   ⛴ Automobile 65

⛴ Motor principal 2 CATERPILLAR 3412