ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

"Amacımız, uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmektir"

A.NE.TH. 1974 yılında Thassians tarafından hissedarları tarafından çok nakliye SA Thasou.I vakfı olarak adanın deniz ulaşım ihtiyaçlarına yeterli oranda ve halkın yararına daha iyi hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar A.N.E.TH. Inşaat, kazanılmış ve özel ilgi gemilerinin, emniyetli ve kaliteli hizmetlerin ödemesinden istifade etmiştir. Amfiplora Epivatika - Feribotlar Açık Tip THASSOS I THASSOS II THASSOS III ve Yolcu - feribot konvansiyonel Agios Panteleimon sınıfı R.I.N.A olan yaklaşık dört yenilikçi gemi var.

Şirket, Mahkeme ofislerinde ve yolcu vapurlarının mülkiyetinde sertifikalı bir güvenlik yönetim sistemi (I.S.M. CODE) işletmektedir.

Özel nişan, A.N.E.TH'nin kurucuları tarafından yapılmalıdır. Özellikle uzun yıllar başkan olan Nicholas Geç .. N. CHARITOPOULOU, Tasos'ta kendi kargo şirketlerini almak için önemli bir yer tuttu ve o zamandan bugüne kadar bugüne kadar adanın ekonomik gelişimine katkıda bulundu.

 

Yolculuk Süresince Güvenli & Kaliteli Ulaşım

Şirketimizin, çoğunluğu Taşözlü olan ve gemilerde denizci veya idari hizmetlerde büro çalışanı olarak hizmet sunan 50’den fazla çalışanı vardır. Yolcularımıza olan saygımızın bir gereği olarak, ANETH A.Ş. sahip olduğu gemilerini sürekli olarak yenilemekte, turistik amaçlı ulaşım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye, kolaylaştırmaya ve müşterilerinin memnuniyetini arttırmaya dönük bir politika izlemektedir. Sahip olduğu gemi filosunu yüksek teknolojiye sahip gemilerle yenileyerek, yolcularına uluslararası standartlarda işletme kalite sertifikasına uygun hizmetler sunmakta, uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yolculuk öncesinde, yolculuk süresince ve sonrasında müşterilerimizin taleplerine yanıt verebilecek, bilgi ve mesleki açıdan en iyi şekilde eğitilmiş yetkin personele sahibiz. Şirketimize ait gemiler günlük olarak belirli saatlerde kesintisiz gemi seferleri düzenlemekte ve müşterilerinin kullanımına sunduğu temiz ve lüks, iç ve dış mekanlarla yolcularına rahat, dinlendirici ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. 

 

 

Şirket, www.anethferries.gr adresinden ONLINE bir zaman çizelgesi denetleyicisi ve maliyet hesaplayıcısı sunmaktadır.


 

İyi yolculuklar! 

 Ioannis Tsoupras

Genel Müdür

SERTİFİKALANDIRMA

ANETH A.Ş., Avrupa Birliğine ait 3051/95 sayılı yönetmelikle düzenlenen ve 179/98 sayılı yönetmelikle ek yapılan açık veya kapalı tipteki Yolcu-Araç Taşıma Gemilerinin güvenli işletilmesine dair, Denizde İnsan Hayatının Güvenliğine ilişkin 1974 tarihli Uluslararası Anlaşmanın hükümlerinin gereklerini yerine getirdiğine dair sertifikaya sahiptir.
KALİTE VE GÜVENLİK

Şirketimizin hedefi, yolcularımıza güvenli ve dakik bir şekilde gerçekleştirilen seferlerle daha kaliteli bir hizmetin sunulması, yolcu ve araç taşımacılık şartlarının sürekli olarak iyileştirilmesidir.
DENİZLERİN DOĞAL YAPISININ KORUNMASI

Uluslararası anlaşmaların yapılan sürekli kontrollerle titiz bir şekilde yerine getirilerek denizlerin doğal yapısının korunması ve doğaya saygı. Gemilerin belirli yerlerine yerleştirilen özel işaret tabelalarıyla denizlere gereksiz maddelerin atılmasının önüne geçilmesi.