ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Ενημερώνονται οι επιβάτες ότι το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας μας είναι πλήρως ενεργό και πιστοποιημένο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4551/2018 περί Αντισταθμιστικού Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) .

Οι επιβάτες , για να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου περί μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) όπως επεκράτησε να λέγεται , θα πρέπει να επιδεικνύουν στα εκδοτήρια εισιτηρίων τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητά των.

Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση Μ.Α.Ν. δίδονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία μπορούν να επισκεφθούν κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών του συστήματος TAXISΝΕΤ.

Η οικονομική εκκαθάριση του Α.ΝΗ.ΚΟ προς τους δικαιούχους θα γίνεται απευθείας από το TAXIS σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αναλογούντα ποσά θα κατατίθενται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που ο ίδιος θα πρέπει να δηλώσει στο TAXIS.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των διαδρομών που δικαιούνται οι νησιώτες και τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεπτέου χρηματικού ποσού που αναλογεί κατά διαδρομή , παρέχονται με την Κ.Υ.Α. 4796/2018 (ΦΕΚ Β’ 6124/31-12-2018)

 
                                                                                                          Θάσος  18-1-2019. ΔΙΟΙΚΗΣΗ