ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?
Recent Work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι , στις 31/12/2019 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014.Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους, παραγράφονται, σύμφωνα με το Νόμο, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας , που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2014 και δεν το έχουν εισπράξει, μπορούν να απευθύνονται στο λογιστήριο της Εταιρείας μέχρι 31/12/2019.ΘΑΣΟΣ 27 Ιουνίου 2019 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ